Scoliose – Zelf Iets Doen?

Scoliose Scan Rugpijn

Zelf Iets Doen Aan Scoliose…

Kan dat dan?…

…Misschien wel.

Is dat mogelijk dan? Heel voorzichtig zeggen we dat we geloven van wel. En hier zult u ontdekken waarom, we werden op het spoor gebracht dankzij een boek over een ooit in Amerika beroemde arts die meerdere gevallen van scoliose genezen zag worden dankzij een simpele oefening.

Als u zelf last heeft van scoliose, of een kind heeft bij wie scoliose is vastgesteld, dan hoop ik dat deze pagina u hoop zal geven en u de moed en handvatten zal geven om er zelf iets aan te doen…

Wat Is Scoliose?

Scoliose is een zijdelingse bocht of verkromming in de rug. En jammer genoeg worden sommige kinderen er al mee geboren (congenitale scoliose). Maar meestal begint scoliose vlak voor of rond de puberteit.

Op wikipedia kun je lezen dat scoliose gepaard kan gaan met een scheefstaand bekken, ongelijke lengte van de benen en met aandoeningen van de tussenwervelschijven, beknelling van zenuwen met als gevolg ook hoofdpijn en uitstralingspijn.

De Nederlandse Vereniging van Scoliose Patienten geeft op haar website aan dat in 80% van de gevallen van scoliose die tijdens de groei ontstaan, de oorzaak onbekend is.

Op Rugpijnweg.nl houden we ons bezig met rugpijn, hernia, ischias en spit, maar vanuit ons onderzoek komen we in aanraking met vele aspecten die met de gezondheid van de rug te maken hebben. En zo liepen we tijdens ons onderzoek aan tegen een boek van een arts uit de Verenigde Staten dat al in 1973 geschreven is.

Het boek ging over een zelfhulp oefening voor rugklachten, vandaar natuurlijk onze interesse. Het boek bleek bomvol te staan met casussen van mensen met een scala aan rug- en andere klachten. En al die klachten bleken stuk voor stuk verband te houden met de scheefstand van 1 gewricht onderaan de rug, het SI-gewricht.

En 1 van de klachten die in het boek werden genoemd was scoliose….

Scheef SI-Gewricht – Oorzaak Van Scoliose?

In het kort komt het hier op neer: als er in de basis van uw rug, namelijk op het snijvak van de onderste delen van uw ruggegraat en de koppeling via uw bekken naar de benen, iets mis gaat, dan staat de basis van uw rug scheef.

En als die scheefstand van uw SI-gewricht zijdelings is, dan hellen de wervels boven uw SI-gewricht dus naar 1 kant, en daarmee helt dus uw bovenlichaam diezelfde kant op. Om uw lichaam nu toch in balans te houden, compenseert uw rug dit door een tegengestelde bocht hoger in de rug en vaak gaat dit dan ook nog gepaard met een tordering van de rug.

Uw rug heeft al een holling met een bijbehorende tegenbolling…

…de normale lichte holling onderin de rug noemen we de lordose en de resulterende bolling bovenin de rug noemen we de kyphose.

Uw rug heeft een gezonde mate van holling onderin en bolling bovenin nodig. Daarmee krijgt uw rug de gezonde S-vorm.

Problematisch wordt het als er een zijdelingse S-vorm ontstaat, ofwel de Scoliose!…

Dus als er sprake is van zijdelingse scheefstand van de rug onderin de rug dan resulteert dit onverbiddellijk in een tegengestelde zijdelingse bocht hoger in de rug.

En daarmee zijn we op een mogelijke oplossing van scoliose: zet de zijdelingse scheefstand die aan de basis van de rug wordt veroorzaakt, zo snel mogelijk weer recht. Daarmee voorkomt u een blijvende zijdelingse bocht in uw rug.

Ook wordt nu duidelijk waarom veel behandelmethoden van scoliose zo weinig blijvend effect hebben. Als u namelijk iets probeert te corrigeren boven het bekken, zonder de echte oorzaak op het niveau van het SI-gewricht aan te pakken, dan blijft de ‘motor’ van de scoliose gewoon doorlopen en blijft uw rug in de zijdelingse afwijkende stand terugkomen en blijft de zijdelingse correctie hoger in de rug optreden. Onverbiddellijk en jammer.

In het boek wordt melding gemaakt van een 14-jarig meisje, bij wie een scoliose was geconstateerd. De dokter toonde haar een zelfcorrectie oefening waarmee het SI-gewricht door het kind zelf kon worden teruggebracht in de juiste stand en positie.

Zodra dit gebeurde trok de rug boven het bekken meteen al rechter. In het boek werd verder gemeld dat de correctie in het begin meerdere keren per dag moest worden gedaan, totdat de banden rondom het SI-gewricht zich weer gesettled hadden in de juiste stand. Daarna was de zelfcorrectie niet meer nodig.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik lees dat 80% van de gevallen van scoliose tijdens de groei een onbekende oorzaak heeft, dan is het werk van deze arts uit 1973 toch opmerkelijk en verdient het op zijn minst aandacht van mensen met scoliose.

Vandaar dat we bij Rugpijnweg.nl hebben gewerkt aan de ontwikkeling van een serie zelf-correctie oefeningen voor het SI-Gewricht. Natuurlijk in de hoop dat deze oefeningen ook hier de zelfde heilzame effecten zal hebben die het zo veel jaren geleden in de USA al had. Inmiddels hebben we daarover een nieuw boek geschreven, getiteld:

“Doe Het Zelf – SI-Gewricht Correctie!”

Mocht u dit boek willen bestellen dan kan dat door te klikken op de volgende link: Si-Gewricht Zelf Correctie Programma bestellen.

Symptomen Bij Scoliose

Stel nu eens dat het SI-gewricht uit het lood staat, wat zou u dan moeten zien in het lichaam en wat zouden daarvan de gevolgen kunnen zijn?

Als het SI-gewricht uit het lood staat, dan kunnen we verwachten dat het bekken scheef zal staan, maar ook kunnen we verwachten dat hierdoor spierspanningen op treden die er toe leiden dat 1 been meer dan het andere omhoog getrokken wordt in het bekken/heupgewricht. In de praktijk constateren we dan beenlengte verschil.

Als er een zijdelingse bocht in de rug is, dan worden de krachten die op de rug komen niet gelijkmatig over de tussenwervelschijven verdeeld, met als gevolg problemen met tussenwervelschijven, met verder gevolg beknelling van zenuwen die voor de bovenrug kunnen resulteren in pijnen in het hoofd en voor de onderrug in ischias-achtige pijnen in de lage rug, bil en benen.

En dan zijn we weer terug bij wat op wikipedia al werd gezegd over zaken die met scoliose samen blijken te hangen. Al de genoemde dingen op wikipedia zijn 1 op 1 te verwachten bij een scheefstand van het SI-gewricht.

Bent u geinteresseerd in de oefening? Klik dan hier om naar de bestelpagina te gaan.

Scoliose, misschien is er toch zelf iets aan te doen…

Rugpijn Banner
Robert Feddes

Voormalig Rugpatient Robert Feddes ontwikkelde het RugpijnWEG! Programma na een periode van 20 jaar steeds erger wordende rugklachten. Robert heeft GEEN last meer van zijn rug en inmiddels hebben 10.000-en zijn programma's al gedownload!

Aanbevolen VIDEOS

Hoe U Snel En Blijvend Rugpijn Overwint
Hoe U Zorgt Dat Het Nooit Meer In Uw Rug Schiet
Hoe U Zelf Uw Si Gewricht En Scheefstand Corrigeert
Hoe U Ischias En Uitstralingspijnen Helemaal Laat Verdwijnen
Hoe Uw Houding Uw Rug Kan Maken Of Breken